CHUBBS PERSONUPPGIFTSPOLICY

På Chubb (“vi", "oss"), samlar vi rutinmässigt in och använder personuppgifter om enskilda personer, inklusive försäkrade, skadelidande eller affärspartners (“du"). Vi är medvetna om vårt ansvar att hantera dina personuppgifter med omsorg, för att hålla den säker och i enlighet med gällande sekretess- och dataskyddslagar.

Hur denna policy fungerar

Syftet med denna policy är att ge en detaljerad förklaring om när, varför och hur vi samlar in och använder information som kan relatera till dig ("personuppgifter").

Vi har utformat denna policy för att vara så användarvänlig som möjligt. Klicka på ett ämne i listan nedan för att få reda på mer, eller utforska enskilda ämnen mer detaljerat genom att följa de olika länkarna. Vi har märkt delar av policyen för att göra det enkelt för dig att navigera till den information som är mest relevant för dig.

Viktigt

Läs denna policy noggrant. Det ger viktig information om hur vi använder personuppgifter och förklarar dina lagstadgade rättigheter. Denna policy är inte avsedd att åsidosätta villkoren i någon försäkring eller ett avtal som du har med oss, eller rättigheter som du kanske har tillgång till enligt gällande dataskyddslagar.

Sekretess hos Chubb

1. Vem ansvarar för att ta hand om dina personuppgifter?
2. Vilka personuppgifter samlar vi in?
3. När samlar vi in dina personuppgifter?
4. Vad använder vi dina personuppgifter till?
5. Skydd för din integritet
6. Vilka delar vi dina personuppgifter med?
7. Direktmarknadsföring
8. Internationella överföringar
9. Automatiserat beslutsfattande och profilering
10. Vilka är dina rättigheter?
11. Kontakt och klagomål
12. Appendix 1 Kategorier av personuppgifter
13. Appendix 2 Rättslig grund för behandling